برنامه ی " خاطرات مشترک " پخش شده از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی . قسمت اول از خاطرات دوران مبارزه سیاسی آقای محمد جهان بین علیه رژیم شاهنشاهی پهلوی ، از زبان خود ایشان .