برنامه ی " خاطرات مشترک " پخش شده از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی . قسمت اول خاطرات خانم شهین دخت جعفری از دوران مبارزه ایشان علیه رژیم شاهنشاهی و بیان نحوه دستگیری ایشان توسط ساواک ، همراه با تصاویری بازسازی شده از خاطرات . به مدت .