نوحه سینه زنی واحد به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم (ص) وغربت حضرت فاطمه (س) پس از وفات پیامبر (ص) . « دخترم گریه تو قلب مرا می شکند / بیش از این گریه مکن قلب خدا می شکند ... « . مدت زمان 06:00 .