نوحه سینه زنی به مناسبت رحلت جانسوز رسول خدا حضرت محمد (ص) . « همه ملائک میخونن چقدر تو سختی کشیدی، دنیا لیاقت نداره از اینها خیری ندیدی / بهشتو زینت می کنن داره میره پیک خدا ، مهربون مهربونا سرور جمع انبیا ... » . مدت زمان 04:37 .