" من به همسرم شکی داشتم در مورد اینکه رفتار غلطی انجام میدهد و بعداً برایم اثبات شده ، حالا باید چکار کنم ؟ " این سوالی است در برنامه ی " بسمت خدا " که می توانید جواب را از زبان خانم دکتر نیلچی‌زاده در این کلیپ ببینید و بشنوید .