تا به حال شده به مطلبی نیاز داشته باشید و بخواهید اون رو در اینترنت جستجو کنید ولی موفق به این کار نشده باشید ؟ پیشنهاد میکنیم این کلیپ که آموزش ( سطح مبتدی )عملی نحوه جستجو در اینترنت است را مشاهده نمایید .