گروه فیتیله ای این بار در نقش روستاییان با یک سرود شاد دیگر . « تو ده خوش آب و هوا ، ‌با مردمان باصفا، درخت و گل ، سبزه و آب ... » .