به نظر شما استعداد محمد رضا پهلوی در دوران تحصیلش چگونه بوده است ؟...جواب این سئوال را از زبان ارتشبد بازنشسته حسین فردوست یکی از نزدیکان محمد رضا پهلوی بشنوید .