نوحه سینه زنی تک ضرب به مناسبت شهادت حضرت امام حسن (ع) با صدای مداح اهل بیت حاج محمود کریمی . « به جای گل که گذارند بر بدنم / رسید چوبه هفتاد تیر بر بدنم ... » .