سخنان خانم دکتر نیلچی‌زاده در برنامه " به سمت خدا " در مورد مهارت تصمیم گیری ، چگونه می توان در مسائل مهم زندگی مثل ازدواج به تصمیم درست رسید .