نماهنگی تاثیر گذار، با موضوع دوران سخت اسارت و شکنجه مبارزین انقلابی به دست سازمان مخوف و شیطانی ساواک . .