سرود خاطره انگیز روزهای اول انقلاب . « الله لله الله ، لا اله الا الله ، لا اله الا الله / از اشک یتیمانت از خون شهیدانت / از اشک یتیمانت از خون شهیدانت / فردا که بهار آید / صد لاله به بار آید / صد لاله به بار آید / از خون شهیدانت / صد لاله به بار آید / صد لاله به بار آید ... » با صدای " رضا رویگری " .