کلیپی متفاوت و تاثیر گذار با موضوع شکنجه های هولناک زندانیان مبارز انقلابی در بند کمیته ضد خرابکاری ساواک ، همراه با تصاویری باز سازی شده از شکنجه ها . .