سومین جلسه دادگاه اغتشاشگران وابسته به گروهک منافقین و بهائیت . « اظهارات متهم ردیف چهارم درباره جزئیات فعالیت سازمان یافته بهاییت در اغتشاشات ... » .