نماهنگی دیدنی در مورد روزهای انقلاب با صدای " بهرام پاییزی " . « از انقلاب خاطره ها دارم ، گویی سوار موج خطر بودم ، هرجا پدر به شوق و شعف می رفت ، من نیز روی دوش پدر بودم ، با چشم خود هر آیینه می‌دیدم ، فریادی از دادخواهی مظلومان» . مدت زمان 04:39 .