بیانات دکتر خسرو معتضد تاریخ نگار معاصر . تبیین اوضاع و احوالی که دکتر مصدق در آن به سر می‌برد و تلاش‌های ایشان ... .