دادستان سخت کوش خوی در استان آذربایجان غربی به ضرب گلوله در جلوی منزلش به شهادت رسید.