سخنان ارزشمند ولی امر مسلمین جهان ، حضرت آیت الله خامنه ای در چهارمین کنفرانس حمایت از فلسطین و ارائه راه کار منطبق بر مردم سالاری برای کشور فلسطین توسط ایشان و اشتیاق حضار برای دیدار با آقای خوبان .