بخش چهارم ار فیلم " کاروان سربلندی " . سخنرانی کوبنده ی امام سجاد و حضرت زینب که سلام خدا بر ایشان باد در قصر یزید که لعن و نفرین ابدی خدا بر او باد و قصه جانکاه شهادت شیرین دختر اباعبدالله در خرابه های شام .