راهپیمایی و حضور پرشکوه مردم در خیابانها در محکومیت توهین به عکس امام(ره) ، بهمراه مصاحبه با چند تن از مردم و نظرات آنها و همچنین صحبت های دکتر روح الامینی ... .