قسمت ششم از سری جدید آموزش نقاشی توسط هنرمند توانا " باب راس " . در این قسمت " باب " برکه ای زیبا با کو های بلند را نقاشی خواهد می کند .