قسمت پنجم از سری جدید آموزش نقاشی توسط هنرمند توانا " باب راس " . در این قسمت نقاشی یک منظره از دریای طوفانی در هنگام شب را مشاهده خواهید کرد .