ترانه "الله الله" با صدای " سامی یوسف " و اجرای دو نفره .