سخنان " دکتر روازاده " درباره سرما خوردگی و تب . اگه کودک دلبندتون خدایی نکرده تب کرد نگران نباشید با این توصیه ها بخوبی میتونید کنترلش کنید .