کلیپی در رثای امام محمد باقر علیه السلام (زبان حال امام باقرعلیه السلام) با مداحی مهدی اکبری . « سوز سینه میشود حاصلم / زهر کینه زد شرر بر دلم / شد مدینه دم به دم قاتلم / از جنان مادرم... »