صحبتهای حجت الاسلام رنجبر در برنامه ی " سمت خدا " در مورد میزان دوام و پایداری روابط زن و مرد مبتنی بر زیبایی ظاهری . « کسی که با چهار تار مو می آید ، مطمئن باشید با یک رژ لب هم میرود » .