کلیپی که در آن آیت الله خامنه‌ای پس از وقایع 13 آبان سال 58 و تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان برای بررسی وضعیت كاركنان سفارت ، از محل بازداشت آنها بازدید می کنند ، همراه با گفتگوی جالب ایشان با یکی از گروگانها . به مدت 05:41