کلیپ زیبا و دیدنی با صدای شنیدنی شهرام ناظری از آلبوم " گل صد برگ " با شعری از حافظ . « ما درس سحر در ره میخانه نهادیم / محصول دعا در ره جانانه نهادیم / در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش / این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم / سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد / تا روی در این منزل ویرانه نهادیم / در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را / مهر لب او بر در این خانه نهادیم ... »