آشنایی باانواع شیوه های درمان سرطان از شیمی درمانی گرفته تا جراحی ، بخصوص سرطان سینه و دانستنیهایی درباره لیپومها ( غده های چربی و زائد زیرپوست ) از زبان دکتر علیرضا زالی . به مدت 13:07 .