گوشه هایی از سریال " ولایت عشق " ، بعضی از قبائل جهت دیدار امام رضا(ع) و رفع شبهه در ولیعهدی ایشان در مسیر مرو به محضر امام رضا(ع) می روند و برخی ... .