گوشه هایی از سریال " ولایت عشق " ، مردم نیشابور با عشق فراوانی به دیدار امام رضا(ع) در مسیر مرو می روند و امام برای آنها سخنرانی می نمایند .