گوشه هایی از سریال " ولایت عشق " ، امام رضا(ع) پای برهنه به سمت مصلی برای امامت نماز عید فطر رهسپار شدند و مردم بسیار زیادی با ایشان همراه شدند. مامون از دیدن این جمعیت مشتاق ولایت نسبت به حکومت خود بیمناک شد و لذا... .