گوشه هایی از سریال " ولایت عشق " ، به فرمان مامون ، علمای نصرانی ، یهودی ، زرتشت و صائبی جمع شدند تا با امام رضا(ع) مناظره کنند و ... .