گوشه هایی از سریال " ولایت عشق " ، دعا و نماز باران امام رضا(ع) برای برطرف شدن قحطی و... .