گوشه هایی از سریال " ولایت عشق " ، استقبال باشکوه مردم مرو از امام رضا(ع) و بیانات امام(ع) در بین مردم و دعوت مردم به تقوا و ذکر خداوند .