برنامه نود مورخ 16 مهر 1388 . دیدار دوتیم همشهری سپاهان و ذوب آهن علی رغم اینکه زیبا و جذاب نبود اما حاشیه های جالبی داشت که تویسه می کنیم ببینید ... . به مدت 01:52 .