مستند تاریخی عجایب هفتگانه با موضوع " فانوس دریایی اسکندریه " به زبان اصلی . « فانوس دریایی اسکندریه هفتمین مورد عجایب هفتگانه جهان است که در مصر قرار داشت . برجی که برفراز آن آتشی بود تا شبها راهنمای ملوانان برای رسیدن به بندر اسکندریه باشد . این برج در جزیره کوچک فارو بنا شده بود . آنچه تاریخ درباره ارتفاع برج ذکر کرده‌است باور کردنی نیست . یونانی‌ها می‌گویند در حدود ۲۷۲ متر ارتفاع داشته ، ولی اعراب که ۱۰ قرن بعد توانستند قدم به مصر گذارند گفته‌اند ارتفاع خرابه برج دریایی اسکندریه به ۱۶ متر می‌رسید . » مدت 06:16 .