برنامه نود مورخ 13 مهر 1388 . گزیده ای از شصت و هفتمین دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس به همراه گفتگو با سرمربیان دو تیم پس از بازی . به مدت 06:49 .