سخنان دکتر روازاده درباره ی درمان عفونت گوش با روشی کاملاً سنتی و مفید و نکاتی درباره ی درمان عفونت گوش برای زنان باردار .