گزارشی از سد و نیروگاه کارون 4 ، بلند ترین سد قوسی کشور پنجمین منبع تولید انرژی برق - آبی ، دنیا واقع در 180 کیلومتری جنوب غربی شهر کرد . به مدت 02:28 .