درحدود پنج کیلومتری جنوب شرقی شهر داراب در دامنه کوه، بنای شگفت انگیزی وجود دارد که امروزه به نام مسجد سنگی داراب معروف است ... . به مدت 02:09 .