در این گزارش با طب سوزنی و کاربردهای آن آشنا می شوید . علاوه برآن، با امیرهومن کاظمی - پزشک ایرانی- آشنا می شوید که دردانشگاه طب سنتی چین در رشته تب سوزنی تحصیل می کند . به مدت 12:31 .