توضیحات پزشکان، ورزشکاران و مربیان برای ورزش در ماه مبارک رمضان . « روزه هیچ منافاتی با ورزش ندارد ، برای تمرینات سنگین ساعاتی انتخاب شود که بدن در حالت کم آبی نباشد ، و بهترین زمان بعد از افطار و قبل از شام است ... » .