صلوات خاصه امیرالمومنین علی(ع)در نماهنگی سه زبانه(عربی، فارسی، انگلیسی)و زیبا همراه با نوایی دلنشین .