قسمتی از سریال امام علی (ع) . امام علی (ع) حکم حکمیت را برابر با قران ندانسته و مردود اعلام کردند و به سپاهش دستور داد : « به آن‌ها حمله کنید. آنها قرآن را بهانه کرده‌اند و می‌خواهند در پشت الفاظ قرآن پناه بگیرند و بعد به روش ضدّ قرآنی خود ادامه دهند » . به مدت 02:50 .