نماهنگی زیبا، جذاب و کودکانه از عمو پورنگ ، با نام " الفبا " برای کودکان و در عین حال، مورد توجه بزرگترها « آی با کلاه ، آسمون خدا / ب به نام او ، مهربون خدا / پ پیاده شو بریم ، ایران رو بگردیم ... » . به مدت 01:32 .