مولودی امام حسن مجتبی(ع) با صدای محمود کریمی در هیئت رزمندگان اسلام شمیرانات ، رمضان 1387 . « خونه سبزه / دل سرخِ عاشقِ دیوونه سبزه / شراب اگه عوض شده ، پیمونه سبزه / در این میخونه سبزه ... » . به مدت 04:02 .