قسمت اول از انیمیشن نیمه بلند روسی " هاکی روی یخ " ساخته ی " Miracle" . به مدت 10:56 .