پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب در سال 1387 . در طول سال 86 ضایعه ها و حوادث تلخ و شیرین داشتیم چه در برنامه های گوناگون و چه در از دست دادن شحصیت های عزیز ... . به مدت 00:58 .