پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب در سال 1387 . در سال 87 انقلاب 30 ساله می شود و چشم انداز ایران بسیار روشن و متعالی است ... . به مدت 00:38 .